เมื่อวันเสาร์ที่ 8 และวันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2563 นายมังกร ประทุมแก้ว กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส นำคณะกงสุลสัญจรออกให้บริการกงสุลสัญจร ณ วัดพุทธจักรมงคลรัตนาราม  เมืองเอสคอนดิโด มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ระหว่างเวลา 10.0 – 16.00 น. โดยในการจัดกงสุลสัญจรครั้งนี้ มีผู้เข้ารับบริการทำหนังสือเดินทาง e-passport จำนวน 140 รายการ บัตรประชาชน จำนวน 27 รายการ นิติกรณ์และทะเบียนราษฎร 17 รายการ รวมทั้งสิ้น 184 รายการ

ผู้ประสงค์จะขอรับบริการด้านกงสุลสามารถติดตามกิจกรรมกงสุลสัญจรครั้งต่อไปรวมทั้งสำรองนัดหมาย เพื่อทำหนังสือเดินทางในระหว่างกิจกรรมดังกล่าวได้ทางเว็บไซต์สถานกงสุลใหญ่ฯ www.thaiconsulatela.org

 

Royal Thai Consulate-General, Los Angeles

Royal Thai Consulate-General, Los Angeles