ข่าวประชาสัมพันธ์

กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส  ได้เป็นประธานในกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ได้เป็นประธานในกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 1 เมษายน 2564 นายมังกร ประทุมแก้ว กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ได้เป็นประธานในกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 66 พรรษา วันที่ 2 เมษายน...

อ่านเพิ่มเติม
สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส เป็นเจ้าภาพจัดพิธีส่งมอบตำแหน่งประธานกลุ่มสตรีอาเซียน The ASEAN Women Circle of Los Angeles (AWCLA)

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส เป็นเจ้าภาพจัดพิธีส่งมอบตำแหน่งประธานกลุ่มสตรีอาเซียน The ASEAN Women Circle of Los Angeles (AWCLA)

 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส เป็นเจ้าภาพจัดพิธีส่งมอบตำแหน่งประธานกลุ่มสตรีอาเซียน The ASEAN Women Circle of Los Angeles (AWCLA) ให้แก่อินโดนีเซีย ณ ที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ฯ นางกมลภัทร ประทุมแก้ว ภริยากงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส...

อ่านเพิ่มเติม
กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ได้หารือกับผู้นำเข้าสินค้าอุปโภคบริโภคไทยรายใหญ่ในนครลอสแอนเจลิส

กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ได้หารือกับผู้นำเข้าสินค้าอุปโภคบริโภคไทยรายใหญ่ในนครลอสแอนเจลิส

 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 นายมังกร ประทุมแก้ว กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ได้หารือกับผู้นำเข้าสินค้าอุปโภคบริโภคไทยรายใหญ่ในนครลอสแอนเจลิส 4 บริษัท ได้แก่ 1) นายสุรชัย วัฒนาพร ประธานบริษัท Taste Nirvana International, Inc. (สินค้าน้ำมะพร้าว) 2) นายทิม...

อ่านเพิ่มเติม
มูลนิธิ Angels Wings จัดงานแถลงข่าวโครงการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนเชื้อสายไทยประจำปี 2564 ทั่วสหรัฐฯ

มูลนิธิ Angels Wings จัดงานแถลงข่าวโครงการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนเชื้อสายไทยประจำปี 2564 ทั่วสหรัฐฯ

  เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564 นางภรณ์ทิพย์ ไซมอน ผู้ก่อตั้งและประธานมูลนิธิ Angels Wings ได้จัดงานแถลงข่าวการดำเนินโครงการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนเชื้อสายไทยประจำปี 2564 ผ่านทางแอพพลิเคชันการประชุมออนไลน์ Zoom โดยมีกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส กงสุลใหญ่ ณ...

อ่านเพิ่มเติม
กงสุลใหญ่ฯ หารือกลุ่มผู้นำเข้าสินค้าเกษตรไทย

กงสุลใหญ่ฯ หารือกลุ่มผู้นำเข้าสินค้าเกษตรไทย

 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564 นายมังกร ประทุมแก้ว กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ได้หารือกับผู้นำเข้าสินค้าเกษตรไทยรายใหญ่ในนครลอสแอนเจลิส 5 บริษัท ได้แก่ 1) นางดวงใจ กูรมะโรหิต ประธาน บริษัท D.P. Produce, Inc. (สินค้าผลไม้) 2) นายบุญส่ง อนันตสุคนธ์ ประธานบริษัท...

อ่านเพิ่มเติม
กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส และข้าราชการประชุมร่วมกับผู้แทนองค์กร/สมาคม/ชมรมไทยในนครลอสแอนเจลิส เพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในชุมชนไทย

กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส และข้าราชการประชุมร่วมกับผู้แทนองค์กร/สมาคม/ชมรมไทยในนครลอสแอนเจลิส เพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในชุมชนไทย

 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564 กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส และข้าราชการประชุมร่วมกับผู้แทนองค์กร/สมาคม/ชมรมไทยในนครลอสแอนเจลิส เพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในชุมชนไทย...

อ่านเพิ่มเติม
Royal Thai Consulate-General, Los Angeles

Royal Thai Consulate-General, Los Angeles