ข่าวประชาสัมพันธ์

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ออกให้บริการกงสุลสัญจร ณ วัดสุทธาวาส เมืองริเวอร์ไซด์ มลรัฐแคลิฟอร์เนีย แก่ชุมชนไทยในพื้นที่และมลรัฐใกล้เคียง

เมื่อวันเสาร์ที่ 25 - วันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม 2563 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ได้ออกให้บริการกงสุลสัญจร ณ วัดสุทธาวาส เมืองริเวอร์ไซด์ มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ระหว่างเวลา 09.00 - 17.00 น....

อ่านเพิ่มเติม

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และถวายเพลพระสงฆ์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

  เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2563 ณ วัดสุทธาวาส เมืองริเวอร์ไซด์ รัฐแคลิฟอร์เนีย สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และถวายเพลพระสงฆ์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว...

อ่านเพิ่มเติม

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิสจัดพิธีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิสจัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะ พิธีถวายสัตย์เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ...

อ่านเพิ่มเติม

นายมังกร ประทุมแก้ว กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ได้อำนวยความสะดวกและมอบหน้ากากและถุงมืออนามัยพร้อมทั้งอาหารว่างเพื่อรับประทานระหว่างเดินทางแก่ประชาชนที่จะเดินทางกลับประเทศไทย

เมื่อวันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563 ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ นครลอสแอนเจลิส นายมังกร ประทุมแก้ว กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส...

อ่านเพิ่มเติม
ประกาศกพท. เรื่อง เงื่อนไขในการอนุญาตให้อากาศยานทำการบินเข้าออกประเทศไทย

ประกาศกพท. เรื่อง เงื่อนไขในการอนุญาตให้อากาศยานทำการบินเข้าออกประเทศไทย

ตามที่สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยได้มีการห้ามอากาศยานทำการบินเข้าสู่ประเทศ ไทยเป็นการชั่วคราวมาตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2563 เพื่อสนับสนุนการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 หรือโรคโควิด –19  นั้น ...

อ่านเพิ่มเติม
สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิสได้ช่วยอำนวยความสะดวกให้คนไทยในสหรัฐฯ เดินทางกลับประเทศไทย ตลอดในช่วงเดือนเมษายน-มิถุนายน 2563

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิสได้ช่วยอำนวยความสะดวกให้คนไทยในสหรัฐฯ เดินทางกลับประเทศไทย ตลอดในช่วงเดือนเมษายน-มิถุนายน 2563

ตลอดในช่วงเดือนเมษายน-มิถุนายน 2563 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิสได้ช่วยอำนวยความสะดวกให้คนไทยในสหรัฐฯ เดินทางกลับประเทศไทย โดยเที่ยวบินพิเศษที่บริหารจัดการโดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน และสถานกงสุลใหญ่ทั้ง 3 แห่งในสหรัฐฯ รวม 21 เที่ยวบิน...

อ่านเพิ่มเติม
Royal Thai Consulate-General, Los Angeles

Royal Thai Consulate-General, Los Angeles