ข่าวประชาสัมพันธ์

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ได้จัดกิจกรรมกงสุลสัญจร ครั้งที่ 8 ณ วัดพุทธานุสรณ์ เมืองฟรีมอนท์ นครซานฟรานซิสโก

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ได้จัดกิจกรรมกงสุลสัญจร ครั้งที่ 8 ณ วัดพุทธานุสรณ์ เมืองฟรีมอนท์ นครซานฟรานซิสโก

เมื่อวันที่ 16 - 20 สิงหาคม 2564 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ได้จัดกิจกรรมกงสุลสัญจร ครั้งที่ 8 ณ วัดพุทธานุสรณ์ เมืองฟรีมอนท์ นครซานฟรานซิสโก มลรัฐแคลิฟอร์เนีย โดยได้รับความอนุเคราะห์จากพระราชธรรมวิเทศ เจ้าอาวาส สนับสนุนพื้นที่จัดกิจกรรม...

อ่านเพิ่มเติม
กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรตราสัญลักษณ์ Thai Select ประจำปี 2564 แก่ร้านอาหารไทยในฝั่งตะวันตกของสหรัฐฯ

กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรตราสัญลักษณ์ Thai Select ประจำปี 2564 แก่ร้านอาหารไทยในฝั่งตะวันตกของสหรัฐฯ

 วันนี้ (19 ส.ค. 2564) นายมังกร ประทุมแก้ว กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรตราสัญลักษณ์ Thai Select ประจำปี 2564 แก่ร้านอาหารไทยในฝั่งตะวันตกของสหรัฐฯ ที่ให้บริการอาหารไทยที่ได้มาตรฐาน โดยการรับรองร้านอาหาร Thai Select พิจารณาจาก...

อ่านเพิ่มเติม
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรฎาคม 2565

การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรฎาคม 2565

  ดาวน์โหลดเอกสารแนบ หลักเกณฑ์การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชฯ

อ่านเพิ่มเติม
สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส จัดกิจกรรมกงสุลสัญจร นัดพิเศษ ณ วัดป่าธรรมชาติ เมืองลาพวนเต มลรัฐแคลิฟอร์เนีย

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส จัดกิจกรรมกงสุลสัญจร นัดพิเศษ ณ วัดป่าธรรมชาติ เมืองลาพวนเต มลรัฐแคลิฟอร์เนีย

 เมื่อวันที่ 7 – 8 สิงหาคม 2564 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส จัดกิจกรรมกงสุลสัญจร นัดพิเศษ ณ วัดป่าธรรมชาติ เมืองลาพวนเต มลรัฐแคลิฟอร์เนีย โดยได้รับความอนุเคราะห์จากพระราชญาณโกศล เจ้าอาวาส สนับสนุนพื้นที่จัดกิจกรรมดังกล่าว ตลอดระยะเวลา 2 วัน...

อ่านเพิ่มเติม
Royal Thai Consulate-General, Los Angeles

Royal Thai Consulate-General, Los Angeles