เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ได้จัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะและน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2563

โดยนายมังกร ประทุมแก้ว กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส เป็นประธานในพิธี และมีหัวหน้าทีมประเทศไทย ข้าราชการ คู่สมรส และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงกัน

 

Royal Thai Consulate-General, Los Angeles

Royal Thai Consulate-General, Los Angeles