เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2563 ณ วัดสุทธาวาส เมืองริเวอร์ไซด์ รัฐแคลิฟอร์เนีย สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และถวายเพลพระสงฆ์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

นอกจากนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ยังจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดีด้วยหัวใจ” แจกหน้ากากอนามัย ข้าวสารและอาหารแห้งแก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 พร้อมทั้งเปิดให้บริการกงสุลสัญจรเพื่อให้บริการทำหนังสือเดินทาง นิติกรณ์ ทะเบียนราษฎร์ และบัตรประชาชน รวมทั้งให้ข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนการเดินทางกลับประเทศไทยแก่ประชาชนที่อยู่อาศัยในเมืองริเวอร์ไซด์และเมืองใกล้เคียงโดยมีผู้มารับบริการกว่า 120 คน

Royal Thai Consulate-General, Los Angeles

Royal Thai Consulate-General, Los Angeles