เมื่อวันอาทิตย์ที่ 7 พฤศจิกายน 2564 กงสุลจิตรฉวี อรุณรุ่งเลิศ ผู้แทนกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ได้เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี 2564 ณ วัดสุทธาวาส เมืองริเวอร์ไซด์ รัฐแคลิฟอร์เนีย
 
ผ้าพระกฐินพระราชทานนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานให้นางลิสา วิชยานนท์ ไปถวายพระสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดสุทธาวาส โดยในพิธีดังกล่าว พระวิเทศธรรมคุณ เจ้าอาวาสเจ้าอาวาสวัดสุทธาวาส ได้รับฉันทาอนุมัติจากคณะสงฆ์ของวัด ให้เป็นผู้รับพิธีอปโลกนกรรม ครองผ้าพระกฐินพระราชทานในครั้งนี้

 

Royal Thai Consulate-General, Los Angeles

Royal Thai Consulate-General, Los Angeles