เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 นายมังกร ประทุมแก้ว กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ได้มอบการสนับสนุนให้กับนายตัน พัฒนะ นายกสภาไทยทาวน์ เพื่อนำไปใช้พัฒนาแอพพลิเคชั่น ThaiNow ให้เป็น electronic platform ที่รวบรวมข้อมูลธุรกิจและบริการของคนไทยในสหรัฐฯ ช่วยในการค้นหา ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการขาย และสร้างงานสร้างรายได้ โดยเริ่มจากมลรัฐแคลิฟอร์เนีย และจะขยายให้ครอบคลุมทั่วทั้งสหรัฐฯ ต่อไป
 
ThaiNow เป็นโครงการความร่วมมือแบบ Public-Private Partnership (PPP) ที่มีภาครัฐ (สถานกงสุลใหญ่ฯ) องค์กรไม่แสวงหากำไร (สภาไทยทาวน์) และภาคเอกชนไทย (บริษัท Project Thai Hub) ในนครลอสแอนเจลิสเป็นผู้ดำเนินการ ขณะนี้ รวบรวมข้อมูลธุรกิจคนไทยได้กว่า 5,800 ร้าน ใน 8 มลรัฐ และอยู่ระหว่างพัฒนาการใช้งานในส่วน directory โดยจะ launch แอพพลิเคชั่นให้ทดลองใช้ภายในครึ่งแรกของปี 2564 และจะทยอยพัฒนาฐานข้อมูลและการใช้งานในส่วนอื่นต่อไป โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในครึ่งหลังของปี 2564
Royal Thai Consulate-General, Los Angeles

Royal Thai Consulate-General, Los Angeles