เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563 นายมังกร ประทุมแก้ว กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส เป็นประธานในงานแถลงข่าวการรับตำแหน่งประธานหอการค้าไทยอเมริกันแห่งแคลิฟอร์เนียคนใหม่ ของนางรอสลิน ปัทมคันธิน (วาระ 2 ปี จนถึงปี 2565) สืบแทนนางยุพินพักตร์ เตโชภาส โดยมีทีมงานหอการค้าไทยอเมริกันฯ และสื่อมวลชนไทยเข้าร่วม

ในโอกาสดังกล่าว กงสุลใหญ่ฯ ได้แสดงความยินดีกับนางรอสลิน และขอบคุณการทำงานของนางยุพินพักตร์ โดยขอให้หอการค้าไทยอเมริกันฯ จัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับชุมชนและภาคธุรกิจไทยในรัฐแคลิฟอร์เนีย ตลอดจนเพิ่มพูนความร่วมมือกับชุมชนชาติอื่น ๆ ต่อไป

Royal Thai Consulate-General, Los Angeles

Royal Thai Consulate-General, Los Angeles