เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส และชุมชนไทยในนครลอสแอนเจลิส ได้เข้าร่วมงานขบวนพาเหรดมังกรทอง (Golden Dragon Parade) ครั้งที่ 121 เพื่อเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีน ณ บริเวณ ไชน่าทาวน์ นครลอสแอนเจลิส รัฐแคลิฟอร์เนีย ในโอกาสนี้ นางสาวอารียา ประจันพาณิชย์ ฟอราสติเอรี ผู้แทนกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ได้กล่าวแสดงความยินดีต่อการเฉลิมฉลองการเริ่มปีนักษัตรใหม่ และเข้าร่วมขบวนพาเหรดในนามชุมชนไทยด้วย

งานขบวนพาเหรดมังกรทองเป็นงานขบวนพาเหรดที่เก่าแก่ที่สุดงานหนึ่งของนครลอสแอนเจลิส จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีโดยสภาหอการค้าจีนแห่งนครลอสแอนเจลิสซึ่งปัจจุบันมีนาย Chester Chong เป็นประธาน โดยมีจุดประสงค์การจัดงานเพื่อเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีน แสดงถึงเอกลักษณ์วัฒนธรรมจีน ตลอดจนส่งเสริมความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของชุมชนต่าง ๆ ในนครลอสแอนเจลิสด้วย โดยปีนี้เป็นการจัดงานครั้งที่ 121 ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตลอดจนชุมชนพหุเชื้อชาติในนครลอสแอนเจลิส

การจัดงานดังกล่าวในปีนี้ได้รับเกียรติจากบุคคลสำคัญจากหน่วยงานต่าง ๆ ของสหรัฐฯ อาทิ นาง Judy Chu สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 27 ซึ่งดูแลครอบคลุมพื้นที่เขตไทยทาวน์บนถนนฮอลลีวูด นาง Kathryn Barger สมาชิกสภาที่ปรึกษา นครลอสแอนเจลิส เขต 5 นาง Hilda Solis สมาชิกสภาที่ปรึกษา นครลอสแอนเจลิส เขต 1 บุคคลสำคัญจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนของสหรัฐฯ ตลอดจนตัวแทนชุมชนไทยจากสมาคมและชมรมต่าง ๆ ที่ได้แสดงพลังในการจัดขบวนพาเหรดในนาม “Thai Community” โดยได้นำเอาเอกลักษณ์การแต่งกายแบบไทย เครื่องดนตรีไทย และมวยไทย มาร่วมแสดงในงานด้วย ทั้งนี้ ชุมชนไทยได้ให้การสนับสนุนการจัดพาเหรดดังกล่าวเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งความสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่างชุมชนไทยและชุมชนจีน อีกทั้ง ยังเป็นโอกาสในการประชาสัมพันธ์งานสงกรานต์ไทยนิวเยียร์ที่จะจัดขึ้น ณ ไทยทาวน์ บนถนนฮอลลีวูด ในวันอาทิตย์ที่ 26 เมษายน 2563 ด้วย

Royal Thai Consulate-General, Los Angeles

Royal Thai Consulate-General, Los Angeles