เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 นายมังกร ประทุมแก้ว กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส เป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ในพิธีฌาปนกิจศพนายวิชา รัตนภักดี คนไทยผู้ประสบเหตุประทุษร้ายในนครซานฟรานซิสโก ณ ฌาปนสถาน Woodlawn Memorial Park นครซานฟรานซิสโก
 
ในระหว่างวันที่ 9 – 11 กุมภาพันธ์ 2564 กงสุลใหญ่ฯ และคณะฯ ได้เข้าเยี่ยมนมัสการคณะสงฆ์และพบปะกับชุมชนไทยในนครซานฟรานซิสโกและพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อรับฟังสภาพความเป็นอยู่ ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 การลงทะเบียนเข้ารับวัคซีนฯ และแจ้งช่องทางการขอรับคำปรึกษากับชุมชนไทยรวมถึงการหารือเกี่ยวกับความพร้อมในการจัดกงสุลสัญจรต่อไป
Royal Thai Consulate-General, Los Angeles

Royal Thai Consulate-General, Los Angeles