กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ให้บริการทำหนังสือเดินทางและบัตรประจำตัวประชาชน นัดพิเศษ ในวันเสาร์ที่ 13 – วันอาทิตย์ที่ 14 ก.พ. 2564 มีผู้ใช้บริการมาจากนครลอสแอนเจลิสและมลรัฐต่าง ๆ อาทิ เนวาดา แอริโซนา ออริกอน รวมกว่า 160 รายการ ผู้ประสงค์ใช้บริการงานกงสุล สามารถดูข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ www.thaiconsulatela.org และสอบถามเพิ่มเติมที่หมายเลข (323) 962-9574

 

Royal Thai Consulate-General, Los Angeles

Royal Thai Consulate-General, Los Angeles