เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 นายมังกร ประทุมแก้ว กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส พร้อมกงสุลชัชวาล หรยางกูรและกงสุลพีร์ภากรณณ์ เนียมใยได้เข้ากราบนมัสการพระมหาอภัย เจ้าอาวาสวัดป่าพุทธยานันทาราม เมืองลาสเวกัส เพื่อเยี่ยมพระสงฆ์และสำรวจการพัฒนาพื้นที่ของวัด รวมทั้งเตรียมดำเนินโครงการตรวจสุขภาพพระสงฆ์และโครงการอบรมทีมครูอาสาสอนภาษาไทยให้เยาวชน
 
จากนั้น คณะกงสุลใหญ่ฯ ได้เข้ากราบนมัสการพระมหาสุพล กมโล เจ้าอาวาสวัดพุทธภาวนา เมืองลาสเวกัส เพื่อสำรวจการซ่อมเเซมอาคารของวัดที่เคยได้รับความเสียหายจากเหตุคนร้ายบุกเข้าวางเพลิงเมื่อเดือนธันวาคม 2562 ซึ่งทางวัดได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
Royal Thai Consulate-General, Los Angeles

Royal Thai Consulate-General, Los Angeles