สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิสให้บริการกงสุลสัญจรนัดพิเศษ ครั้งที่ 4 ณ วัดอตัมมยตาราม เมืองวูดอินวิลล์ มลรัฐวอชิงตัน ระหว่างวันที่ 24 – 28 พฤษภาคม 2564
 
การจัดกิจกรรมกงสุลสัญจรในครั้งนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้รับความอนุเคราะห์จากวัดอตัมมยตารามสนับสนุนพื้นที่จัดกิจกรรมดังกล่าว และได้รับความร่วมมือจากสมาคมไทยแห่งมลรัฐวอชิงตัน (Thai Association of Washington State – TAWA) อำนวยความสะดวกชุมชนไทยเพื่อให้บริการการทำหนังสือเดินทางไทย การทำบัตรประชาชนไทยแก่ชุมชนไทยในเมืองซีแอตเทิล มลรัฐวอชิงตัน และพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีผู้เข้ารับบริการทำหนังสือเดินทางจำนวน 765 รายการ ทำบัตรประชาชนจำนวน 198 รายการ รวมทั้งสิ้น 963 รายการ
 
นอกจากนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ร่วมกับศูนย์พัฒนาสุขภาพชุมชน (Thai Health and Information Services, Inc.) จัดกิจกรรมการตรวจสุขภาพพระสงฆ์และชุมชนไทยรวมถึงให้คำปรึกษาด้านสุขภาพโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในระหว่างวันที่ 25 – 27 พฤษภาคม 2564 ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐ-ภาคประชาคมด้วย
 
ผู้ที่ประสงค์จะขอรับบริการด้านกงสุลสามารถติดตามกิจกรรมกงสุลสัญจรครั้งต่อไป รวมทั้งสำรองนัดหมายเพื่อทำหนังสือเดินทางในระหว่างกิจกรรมดังกล่าวได้ทางเว็บไซต์สถานกงสุลใหญ่ฯ www.thaiconsulatela.org ต่อไป
Royal Thai Consulate-General, Los Angeles

Royal Thai Consulate-General, Los Angeles