สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิสให้บริการกงสุลสัญจรนัด ครั้งที่ 2 ณ วัดพุทธานุสรณ์ เมืองฟรีมอนต์ มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ระหว่างวันจันทร์ที่ 26 – วันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 โดยการจัดกงสุลสัญจรครั้งนี้ มีผู้เข้ารับบริการทำหนังสือเดินทาง จำนวน 730 รายการ บัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 242 รายการ รวมทั้งสิ้น 972 รายการ
 
ผู้ประสงค์จะขอรับบริการด้านกงสุลสามารถติดตามกิจกรรมกงสุลสัญจรครั้งต่อไป รวมทั้งสำรองนัดหมายเพื่อทำหนังสือเดินทางในระหว่างกิจกรรมดังกล่าวได้ทางเว็บไซต์สถานกงสุลใหญ่ฯ www.thaiconsulatela.org
Royal Thai Consulate-General, Los Angeles

Royal Thai Consulate-General, Los Angeles