เมื่อวันเสาร์ที่ 10 – วันอาทิตย์ที่ 11 เมษายน 2564 ระหว่างเวลา 09.00 – 20.00 น. สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิสให้บริการกงสุลสัญจรนัด ครั้งที่ 1 ณ วัดไทยลอสแองเจลิส เมืองนอร์ทฮอลลีวูด มลรัฐแคลิฟอร์เนีย โดยในการจัดกงสุลสัญจรครั้งนี้ มีผู้เข้ารับบริการทำหนังสือเดินทาง จำนวน 370 รายการ บัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 93 รายการ นิติกรณ์และทะเบียนราษฎร จำนวน 37 รายการ รวมทั้งสิ้น 500 รายการ
 
ผู้ประสงค์จะขอรับบริการด้านกงสุลสามารถติดตามกิจกรรมกงสุลสัญจรครั้งต่อไป รวมทั้งสำรองนัดหมายเพื่อทำหนังสือเดินทางในระหว่างกิจกรรมดังกล่าวได้ทางเว็บไซต์สถานกงสุลใหญ่ฯ www.thaiconsulatela.org
Royal Thai Consulate-General, Los Angeles

Royal Thai Consulate-General, Los Angeles