เมื่อวันเสาร์ที่ 26 – วันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน 2563 ระหว่างเวลา 09.00 – 17.00 น. นายมังกร ประทุมแก้ว กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ได้นำคณะเจ้าหน้าที่ให้บริการกงสุลสัญจรนัดพิเศษ ณ วัดไทยลอสแองเจลิส เมืองนอร์ทฮอลลีวูด มลรัฐแคลิฟอร์เนีย โดยในการจัดกงสุลสัญจรครั้งนี้ มีผู้เข้ารับบริการทำหนังสือเดินทาง e-passport จำนวน 272 รายการ บัตรประชาชน จำนวน 71 รายการ นิติกรณ์และทะเบียนราษฎร 20 รายการ รวมทั้งสิ้น 363 รายการ

ท่านสามารถทำหนังสือเดินทางและบัตรประชาชนได้ ณ ที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ฯ ในวันและเวลาราชการ โดยนัดหมายล่วงหน้าที่เว็บไซต์สถานกงสุลใหญ่ฯ www.thaiconsulatela.org และยื่นเรื่องทำนิติกรณ์และทะเบียนราษฎรทางไปรษณีย์

สำหรับกิจกรรมกงสลสัญจรครั้งต่อไป ท่านสามารถติดตามรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์สถานกงสุลใหญ่ฯ เช่นกัน

Royal Thai Consulate-General, Los Angeles

Royal Thai Consulate-General, Los Angeles