เมื่อวันเสาร์ที่ 11 เมษายน 2564 นายมังกร ประทุมแก้ว กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ได้ไปเป็นประธานเปิดงานเทศกาลสงกรานต์ 2564 ณ วัดไทยลอสแองเจลิส ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยและได้ร่วมเเจกอาหารแก่ประชาชนที่มาร่วมงานด้วย
 
นอกจากนั้น กงสุลใหญ่ฯ ยังได้ตรวจเยี่ยมหน่วยให้บริการกงสุลสัญจร ซึ่งให้บริการทางกงสุลแก่ประชาชน ณ วัดไทยลอสแองเจลิสระหว่างวันเสาร์ที่ 10 – อาทิตย์ที่ 11 เมษายน 2564 ด้วย
 
Royal Thai Consulate-General, Los Angeles

Royal Thai Consulate-General, Los Angeles