เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2563 นายมังกรประทุมแก้ว กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ได้พบหารือกับนางขนิษฐา เพอร์ไรดา นายกสมาคมไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต้เกี่ยวกับผลการดำเนินกิจกรรมในปีที่ผ่านมาและแผนกิจกรรมที่สมาคมจะทำในปี 2563

ในโอกาสนี้ กงสุลใหญ่ฯ ได้มอบเงินสนับสนุนสมาคมฯ สำหรับการดำเนินกิจกรรมที่สนับสนุนภารกิจด้านการกงสุล เช่น การรณรงค์การมีส่วนร่วมของชุมชนไทยใน U.S. Cencus 2020 การพัฒนาชุมชนไทยและการคุ้มครองคนไทยผู้ตกทุกข์ได้ยาก เป็นต้น

Royal Thai Consulate-General, Los Angeles

Royal Thai Consulate-General, Los Angeles