เมื่อวันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม 2561 นายมังกร ประทุมแก้วกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส เป็นประธานในพิธีถวายกฐินพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินเพื่อทอดถวายแด่พระสงฆ์ซึ่งจำพรรษา ณ วัดป่าธรรมชาติ เมืองลาพวนเต้ มลรัฐแคลิฟอร์เนีย
Royal Thai Consulate-General, Los Angeles

Royal Thai Consulate-General, Los Angeles