เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2563 นายมังกร ประทุมแก้ว กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งชุมชนไทยในพื้นที่ได้ร่วมใจกันจัดขึ้น ณ วัดไทยลอสแองเจลิส

 

Royal Thai Consulate-General, Los Angeles

Royal Thai Consulate-General, Los Angeles