เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 ที่บ้านพักกงสุลใหญ่สาธารณรัฐเกาหลี ณ นครลอสแอนเจลิส นาย Kyungjae Park กงสุลใหญ่สาธารณรัฐเกาหลี และนาง Mirae Cho ภริยา เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันให้นายมังกร ประทุมแก้ว กงสุลใหญ่ และนางกมลภัทร ประทุมแก้ว ภริยา โดยทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับโอกาสเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างชุมชนและผู้ประกอบธุรกิจของไทยและสาธารณรัฐเกาหลีในนครลอสแอนเจลิส
Royal Thai Consulate-General, Los Angeles

Royal Thai Consulate-General, Los Angeles