เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2563 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส จัดพิธีทำบุญถวายพระราชกุศล ในโอกาสครบรอบ 120 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 21 ตุลาคม 2563 โดยนายมังกร ประทุมแก้ว กงสุลใหญ่ เป็นประธาน และหัวหน้าทีมประเทศไทยในนครลอสแอนเจลิส ข้าราชการ คู่สมรส ผู้แทนสมาคมพยาบาลและชุมชนไทยเข้าร่วม

 

Royal Thai Consulate-General, Los Angeles

Royal Thai Consulate-General, Los Angeles