เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2563 นายมังกร ประทุมแก้ว กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ได้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ กับชุมชนไทยในเขตเบย์แอเรีย ณ วัดพุทธานุสรณ์ เมืองฟรีมอนท์ นครซานฟรานซิสโก มลรัฐแคลิฟอร์เนีย
 
กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ได้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะและน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จากนั้น กงสุลใหญ่ฯ ได้เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี 2563 ณ วัดพุทธานุสรณ์ เมืองฟรีมอนท์ นครซานฟรานซิสโก มลรัฐแคลิฟอร์เนีย โดยผ้าพระกฐินพระราชทานนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานให้นางทองใส คำควร ไปถวายพระสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดพุทธานุสรณ์ โดยในพิธีดังกล่าว พระราชธรรมวิเทศ เจ้าอาวาสวัดพุทธานุสรณ์ พร้อมด้วยคณะสงฆ์ได้สวดเจริญพระพุทธมนต์ พุทธศาสนิกชนที่เข้าร่วมพิธีได้ร่วมทำบุญตักบาตร ฟังพระธรรมเทศนา สมาทานรับศีลและปฏิบัติสมาธิภาวนาโดยพร้อมเพรียงกัน
 
ภายหลังจากพิธีดังกล่าวแล้ว กงสุลใหญ่ฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมลอยกระทง ซึ่งจัดโดยชุมชนไทยในเขตเบย์แอเรีย กิจกรรมต่าง ๆ ดังกล่าวได้รับความสนใจจากชุมชนไทยและพุทธศาสนิกชนในเขตเบย์แอเรีย นครซานฟรานซิสโก เป็นจำนวนมาก สะท้อนให้เห็นถึงความร่วมมือร่วมใจและความสมัครสมานสามัคคีของชุมชนไทยพื้นที่ได้เป็นอย่างดี
 
Royal Thai Consulate-General, Los Angeles

Royal Thai Consulate-General, Los Angeles