เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2563 เวลา 15.00 น. สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิสได้จัดพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยนายมังกร ประทุมแก้ว กงสุลใหญ่ เป็นประธานในพิธีและมีหัวหน้าทีมประเทศไทย ข้าราชการ คู่สมรสและเจ้าหน้าที่เข้าร่วม

Royal Thai Consulate-General, Los Angeles

Royal Thai Consulate-General, Los Angeles