เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2563 นางสาวอารียา ประจันพาณิชย์ ฟอราสติเอรี กงสุล ได้เป็นผู้แทนกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส เข้าร่วมงานเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษปีใหม่ตามปฏิทินจันทรคติ (Lunar New Year) ประจำปี 2563 ณ หอประชุมสภานครลอสแอนเจลิส

นางสาวอารียาฯ กงสุล ได้กล่าวถึงประวัติศาสตร์ความเป็นมาและประเพณีการเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนในประเทศไทย รวมทั้งแสดงความยินดีและอวยพรปีใหม่แก่ผู้เข้าร่วมงานด้วย ภายในงานมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมจากประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชีย รวมทั้งการแสดงนาฏศิลป์ไทยที่ได้รับการสนับสนุนจากสมาคมไทยเข้าร่วมแสดงด้วยงานเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษปีใหม่ตามปฏิทินจันทรคติของสภานครลอสแอนเจลิสประจำปี 2563 เป็นงานที่ร่วมกันจัดขึ้นโดยนาย Herb Wesson Jr. สมาชิกสภานครลอสแอนเจลิส เขต 10 นาย John Lee สมาชิกสภานครลอสแอนเจลิส เขต 12 นาย David Ryu สมาชิกสภานครลอสแอนเจลิสเขต 4 นาย และนาย Gil Cedillo สมาชิกสภานครลอสแอนเจลิสเขต 1 โดยมีจุดประสงค์เพื่อเฉลิมฉลองวันตรุษปีใหม่ตามประเพณีและความเชื่อของชาวเอเชียตะวันออก โดยในงานดังกล่าวมีนาย Chester Chong ประธานสภาหอการค้าจีนแห่งนครลอสแอนเจลิส ผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ของสหรัฐฯ กงสุลใหญ่ฯ และผู้แทนของประเทศต่าง ๆ ตัวแทนจากชุมชนเชื้อสายเอเชีย ตลอดจนผู้นำชุมชนไทยจากสมาคมและชมรมต่าง ๆ เข้าร่วมด้วย

นอกจากนี้ ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ประธานสภาหอการค้าจีนแห่งนครลอสแอนเจลิสจะจัดงานเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนและงานขบวนพาเหรดมังกรทอง ประจำปี 2563 ซึ่งเป็นการฉลองครบรอบปีที่ 121 แห่งการเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนหรือวันขึ้นปีใหม่จีน ณ ไชน่าทาวน์ นครลอสแอนเจลิส และถือว่าเป็นการจัดงานเดินขบวนพาเหรดที่เก่าแก่ที่สุดงานหนึ่งของนครลอสแอนเจลิส

Royal Thai Consulate-General, Los Angeles

Royal Thai Consulate-General, Los Angeles