เมื่อวันที่ 19 และ 20 พฤษภาคม 2563 นายมังกร ประทุมแก้ว กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส พร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้างสถานกงสุลใหญ่ฯ นำอาหารแช่แข็ง CP Authentic Asia จำนวน 1,200 กล่อง ที่ได้รับบริจาคมาจากบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) และบริษัท Bellisio Foods Inc. ไปมอบให้กับโรงพยาบาล 5 แห่งในนครลอสแอนเจลิส ซึ่งมีแพทย์-พยาบาลที่เป็นคนไทยปฏิบัติหน้าที่อยู่ ได้แก่

1. LAC+USC Medical Center
2. Keck School of Medicine of USC
3. Asian Pacific Healthcare Venture (Community Health Center)
4. Cedars-Sinai Medical Center
5. Providence Cedars-Sinai Tarzana Medical Center

ทั้งนี้ เพื่อแสดงความขอบคุณและเป็นขวัญกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่ทำงานอย่างหนักเพื่อรักษาผู้ป่วยในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19

Royal Thai Consulate-General, Los Angeles

Royal Thai Consulate-General, Los Angeles