นางจิตรฉวี อรุณรุ่งเลิศ กงสุล รักษาราชการแทนกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานทีมประเทศไทย ได้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 57 วินาที หน้าพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระราชกรณียกิจและพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ วัดไทยลอสแองเจลิส โดยมีสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแห่งแคลิฟอร์เนียฯ เป็นเจ้าภาพร่วมจัดพิธีฯ และมีผู้แทนสมาคม ชมรม และองค์กรชุมชนไทยเข้าร่วมอย่างคับคั่ง

Royal Thai Consulate-General, Los Angeles

Royal Thai Consulate-General, Los Angeles