สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ออกให้บริการกงสุลสัญจร ณ วัดพุทธานุสรณ์ เมืองฟรีมอนต์ มลรัฐแคลิฟอร์เนีย แก่ชุมชนไทยในพื้นที่และมลรัฐใกล้เคียง

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ออกให้บริการกงสุลสัญจร ณ วัดพุทธานุสรณ์ เมืองฟรีมอนต์ มลรัฐแคลิฟอร์เนีย แก่ชุมชนไทยในพื้นที่และมลรัฐใกล้เคียง

 เมื่อวันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม – วันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2563 ระหว่างเวลา 10.00 – 18.00 น. นายมังกร ประทุมแก้ว กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ได้นำคณะเจ้าหน้าที่ให้บริการกงสุลสัญจรนัดพิเศษ ณ วัดพุทธานุสรณ์ เมืองฟรีมอนต์ มลรัฐแคลิฟอร์เนีย...
สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส เริ่มกิจกรรมกงสุลสัญจร ณ วัดพุทธออเรกอน เมืองเทอร์เนอร์ มลรัฐออริกอน เป็นวันแรก ไปจนถึงวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส เริ่มกิจกรรมกงสุลสัญจร ณ วัดพุทธออเรกอน เมืองเทอร์เนอร์ มลรัฐออริกอน เป็นวันแรก ไปจนถึงวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563

 เมื่อวันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2563 คณะกงสุลสัญจรได้เริ่มกิจกรรมการให้บริการกงสุลสัญจร ณ วัดพุทธออเรกอน เมืองเทอร์เนอร์ มลรัฐออริกอน ระหว่างเวลา 10.00 – 18.00 น. ซึ่งเป็นวันแรกของกำหนดจัดกิจกรรมจำนวน 5 วัน (จนถึงวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563)...

มูลนิธิ Angels Wings จัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่เยาวชนไทยในสหรัฐฯ

 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2563 นายมังกร ประทุมแก้ว กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ได้ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาของมูลนิธิ Angels Wings แก่เยาวชนเชื้อสายไทยในสหรัฐฯ ประจำปี 2563 พร้อมกับนางภรณ์ทิพย์ นาคหิรัญกนก ไซมอน ผู้ก่อตั้งและประธานมูลนิธิฯ ผ่านทางแอพพลิเคชันการประชุมออนไลน์...
สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ออกให้บริการกงสุลสัญจร ณ วัดพุทธจักรมงคลรัตนาราม เมืองเอสคอนดิโด มลรัฐแคลิฟอร์เนีย แก่ชุมชนไทยในพื้นที่และมลรัฐใกล้เคียง

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ออกให้บริการกงสุลสัญจร ณ วัดพุทธจักรมงคลรัตนาราม เมืองเอสคอนดิโด มลรัฐแคลิฟอร์เนีย แก่ชุมชนไทยในพื้นที่และมลรัฐใกล้เคียง

 เมื่อวันเสาร์ที่ 8 และวันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2563 นายมังกร ประทุมแก้ว กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส นำคณะกงสุลสัญจรออกให้บริการกงสุลสัญจร ณ วัดพุทธจักรมงคลรัตนาราม  เมืองเอสคอนดิโด มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ระหว่างเวลา 10.0 – 16.00 น. โดยในการจัดกงสุลสัญจรครั้งนี้...
Royal Thai Consulate-General, Los Angeles

Royal Thai Consulate-General, Los Angeles