กงสุลใหญ่ พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ เข้าเยี่ยมนมัสการเจ้าอาวาสวัดพุทธประทีบ และวัดพุทธานุสรณ์ เมืองซานฟรานซิสโก

กงสุลใหญ่ พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ เข้าเยี่ยมนมัสการเจ้าอาวาสวัดพุทธประทีบ และวัดพุทธานุสรณ์ เมืองซานฟรานซิสโก

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2563 นายมังกร ประทุมแก้ว กงสุลใหญ่ พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ เข้าเยี่ยมนมัสการเจ้าอาวาสวัดพุทธประทีบ และวัดพุทธานุสรณ์ เมืองซานฟรานซิสโก มลรัฐแคลิฟอร์เนีย เพื่อรับ ฟังและสอบถามสภาพความเป็นอยู่ของพระสงฆ์และประชาชนในพื้นที่...
ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ที่ 12/2563 เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับผู้มีสัญชาติไทยในเขตอาณาของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ที่ประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทยในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ที่ 12/2563 เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับผู้มีสัญชาติไทยในเขตอาณาของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ที่ประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทยในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

...

Announcement No. 11/2563Subject: Temporary Adjustment of Consular Service Hours and Procedures during the COVID-19 (Coronavirus Disease) Pandemic                   Given the ongoing outbreak of COVID-19 (Coronavirus Disease), the United States Government declared a...
ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ที่ ๑๑/๒๕๖๓ เรื่อง การปรับเปลี่ยนรูปแบบและกำหนดวัน – เวลาการให้บริการกงสุลเนื่องจากการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-๑๙ (โคโรนาไวรัส)

ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ที่ ๑๑/๒๕๖๓ เรื่อง การปรับเปลี่ยนรูปแบบและกำหนดวัน – เวลาการให้บริการกงสุลเนื่องจากการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-๑๙ (โคโรนาไวรัส)

ตามที่เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – ๑๙ (โคโรนาไวรัส) ในสหรัฐอเมริกา และรัฐบาลสหรัฐฯ ได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุข (Public Health Emergency) เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ และประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินระดับประเทศ (National Emergency)...
ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ที่ 10/2563 เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับผู้มีสัญชาติไทยในเขตอาณาของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ที่ประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทยในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ที่ 10/2563 เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับผู้มีสัญชาติไทยในเขตอาณาของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ที่ประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทยในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

...
ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ที่ 9/2563 เรื่อง เลื่อนกำหนดจัดกิจกรรมกงสุลสัญจร ครั้งที่ 8/2563 ณ เมืองเลย์ตัน มลรัฐยูทาห์

ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ที่ 9/2563 เรื่อง เลื่อนกำหนดจัดกิจกรรมกงสุลสัญจร ครั้งที่ 8/2563 ณ เมืองเลย์ตัน มลรัฐยูทาห์

เนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID – 19) ในสหรัฐอเมริกาเป็นวงกว้างและจากข้อมูลของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคสหรัฐฯ (Center for Disease Control and Prevention – CDC) แนะนำให้พิจารณาจำกัดการประชุมหรือการรวมตัวของคนจำนวนมาก สถานกงสุลใหญ่ ณ...
Royal Thai Consulate-General, Los Angeles

Royal Thai Consulate-General, Los Angeles