สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส และทีมประเทศไทย ร่วมกับองค์กรและชุมชนไทยในนครลอสแอนเจลิส จัดพิธีทำบุญ ณ วัดไทยลอสแองเจลิส เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2564

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส และทีมประเทศไทย ร่วมกับองค์กรและชุมชนไทยในนครลอสแอนเจลิส จัดพิธีทำบุญ ณ วัดไทยลอสแองเจลิส เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2564

 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส และทีมประเทศไทย ร่วมกับองค์กรและชุมชนไทยในนครลอสแอนเจลิส จัดพิธีทำบุญ ณ วัดไทยลอสแองเจลิส เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 โดยมีการตักบาตรพระสงฆ์ พิธีเจริญพระพุทธมนต์ มอบอาหารแก่ผู้สูงอายุ...
สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส จัดกิจกรรมกงสุลสัญจร ครั้งที่ 7 ณ วัดธรรมภาวนา เมืองแองเคอเรจ มลรัฐอะแลสกา

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส จัดกิจกรรมกงสุลสัญจร ครั้งที่ 7 ณ วัดธรรมภาวนา เมืองแองเคอเรจ มลรัฐอะแลสกา

เมื่อวันที่ 19 – 23 กรกฎาคม 2564 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส จัดกิจกรรมกงสุลสัญจร ครั้งที่ 7 ณ วัดธรรมภาวนา เมืองแองเคอเรจ มลรัฐอะแลสกา โดยได้รับความอนุเคราะห์จากพระมหาสมปอง สุขิโต เจ้าอาวาส สนับสนุนพื้นที่จัดกิจกรรม...
พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นเหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์ นางกิริยา หิรัญพลกุล

พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นเหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์ นางกิริยา หิรัญพลกุล

ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปีพุทธศักราช 2563 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่วนราชการและหน่วยงานต่าง...
กงสุลใหญ่ฯ พร้อมด้วยภริยาและข้าราชการจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ วัดสุทธาวาส เมืองริเวอร์ไซด์ มลรัฐแคลิฟอร์เนีย

กงสุลใหญ่ฯ พร้อมด้วยภริยาและข้าราชการจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ วัดสุทธาวาส เมืองริเวอร์ไซด์ มลรัฐแคลิฟอร์เนีย

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 – 14.00 น. นายมังกร ประทุมแก้ว กงสุลใหญ่ฯ พร้อมด้วยภริยา ข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ฯ และทีมประเทศไทยจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ วัดสุทธาวาส เมืองริเวอร์ไซด์ มลรัฐแคลิฟอร์เนีย...
Royal Thai Consulate-General, Los Angeles

Royal Thai Consulate-General, Los Angeles