สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส จัดพิธีทำบุญถวายพระราชกุศล ในโอกาสครบรอบ 120 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 21 ตุลาคม 2563

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส จัดพิธีทำบุญถวายพระราชกุศล ในโอกาสครบรอบ 120 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 21 ตุลาคม 2563

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2563 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส จัดพิธีทำบุญถวายพระราชกุศล ในโอกาสครบรอบ 120 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 21 ตุลาคม 2563 โดยนายมังกร ประทุมแก้ว กงสุลใหญ่ เป็นประธาน และหัวหน้าทีมประเทศไทยในนครลอสแอนเจลิส ข้าราชการ...
กงสุลใหญ่ ณ  นครลอสแอนเจลิส เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ วัดไทยลอสแองเจลิส

กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ วัดไทยลอสแองเจลิส

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2563 นายมังกร ประทุมแก้ว กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร...
สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิสได้จัดพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิสได้จัดพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2563 เวลา 15.00 น. สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิสได้จัดพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยนายมังกร ประทุมแก้ว กงสุลใหญ่ เป็นประธานในพิธีและมีหัวหน้าทีมประเทศไทย...
กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ได้เป็นประธานในพิธีทอดกฐินพระราชทาน ในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ให้วัดป่าธรรมชาติ

กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ได้เป็นประธานในพิธีทอดกฐินพระราชทาน ในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ให้วัดป่าธรรมชาติ

 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม 2561 นายมังกร ประทุมแก้วกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส เป็นประธานในพิธีถวายกฐินพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ...
ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ที่ 41/2563 เรื่อง การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564

ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ที่ 41/2563 เรื่อง การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564

...
สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ออกให้บริการกงสุลสัญจร ณ วัดไทยลอสแองเจลิส เมืองนอร์ทฮอลลีวูด มลรัฐแคลิฟอร์เนีย แก่ชุมชนไทยในพื้นที่และมลรัฐใกล้เคียง

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ออกให้บริการกงสุลสัญจร ณ วัดไทยลอสแองเจลิส เมืองนอร์ทฮอลลีวูด มลรัฐแคลิฟอร์เนีย แก่ชุมชนไทยในพื้นที่และมลรัฐใกล้เคียง

เมื่อวันเสาร์ที่ 26 – วันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน 2563 ระหว่างเวลา 09.00 – 17.00 น. นายมังกร ประทุมแก้ว กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ได้นำคณะเจ้าหน้าที่ให้บริการกงสุลสัญจรนัดพิเศษ ณ วัดไทยลอสแองเจลิส เมืองนอร์ทฮอลลีวูด มลรัฐแคลิฟอร์เนีย...
สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ออกให้บริการกงสุลสัญจร ณ วัดป่าธรรมชาติ เมืองลาพวนเต มลรัฐแคลิฟอร์เนีย แก่ชุมชนไทยในพื้นที่และมลรัฐใกล้เคียง

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ออกให้บริการกงสุลสัญจร ณ วัดป่าธรรมชาติ เมืองลาพวนเต มลรัฐแคลิฟอร์เนีย แก่ชุมชนไทยในพื้นที่และมลรัฐใกล้เคียง

 เมื่อวันเสาร์ที่ 19 – วันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2563 ระหว่างเวลา 09.00 – 17.00 น. นายมังกร ประทุมแก้ว กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ได้นำคณะเจ้าหน้าที่ให้บริการกงสุลสัญจรนัดพิเศษ ณ วัดป่าธรรมชาติ เมืองลาพวนเต มลรัฐแคลิฟอร์เนีย โดยในการจัดกงสุลสัญจรครั้งนี้...
กงสุลใหญ่สาธารณรัฐเกาหลี เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันให้นายมังกร ประทุมแก้ว กงสุลใหญ่ และภริยา โดยทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับโอกาสเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างชุมชนและผู้ประกอบธุรกิจของไทยและสาธารณรัฐเกาหลีในนครลอสแอนเจลิส

กงสุลใหญ่สาธารณรัฐเกาหลี เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันให้นายมังกร ประทุมแก้ว กงสุลใหญ่ และภริยา โดยทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับโอกาสเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างชุมชนและผู้ประกอบธุรกิจของไทยและสาธารณรัฐเกาหลีในนครลอสแอนเจลิส

 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 ที่บ้านพักกงสุลใหญ่สาธารณรัฐเกาหลี ณ นครลอสแอนเจลิส นาย Kyungjae Park กงสุลใหญ่สาธารณรัฐเกาหลี และนาง Mirae Cho ภริยา เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันให้นายมังกร ประทุมแก้ว กงสุลใหญ่ และนางกมลภัทร ประทุมแก้ว ภริยา...
Royal Thai Consulate-General, Los Angeles

Royal Thai Consulate-General, Los Angeles