เมื่อวันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม – วันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2563 ระหว่างเวลา 10.00 – 18.00 น. นายมังกร ประทุมแก้ว กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ได้นำคณะเจ้าหน้าที่ให้บริการกงสุลสัญจรนัดพิเศษ ณ วัดพุทธานุสรณ์ เมืองฟรีมอนต์ มลรัฐแคลิฟอร์เนีย โดยในการจัดกงสุลสัญจรครั้งนี้ มีผู้เข้ารับบริการทำหนังสือเดินทาง e-passport จำนวน 485 รายการ บัตรประชาชน จำนวน 118 รายการ รวมทั้งสิ้น 603 รายการ ทั้งนี้ ในโอกาสดังกล่าว สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ถวายหน้ากากอนามัย จำนวน 200 ชิ้น ให้กับวัดพุทธานุสรณ์ด้วย

ผู้ประสงค์จะขอรับบริการด้านกงสุลสามารถติดตามกิจกรรมกงสุลสัญจรครั้งต่อไปรวมทั้งสำรองนัดหมาย เพื่อทำหนังสือเดินทางในระหว่างกิจกรรมดังกล่าวได้ทางเว็บไซต์สถานกงสุลใหญ่ฯ www.thaiconsulatela.org

Royal Thai Consulate-General, Los Angeles

Royal Thai Consulate-General, Los Angeles